Kalite Politikası

Kalite Politikası

.

PARS Kalite olarak, NDT sektöründe öncü olabilmek adına, sektördeki ve dünya da ki iyi ve doğru uygulamaları dikkate alarak, personellerimizi etkin bir Kalite, Çevre, İSG Yönetim Sistemi uygulayacaktır. Şirketimiz çağın gerekliliklerine ayak uydurarak, müşteri beklentilerini doğru analiz ederek, en kısa sürede kaliteli ve uygun fiyatla müşterilerinin beklentilerini karşılayan, kalitesine güvenilen, çalışanına ve işverenine saygı duyan, bir firma olacağız.

PARS Kalite olarak; Uygulana bilir yükümlülükleri, ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve kurmuş olduğumuz sistemlerin performansını artırmak amacıyla sürekli iyileştirmek için gerekli özveriyi göstereceğimizi taahhüt etmekte, müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini artırmak ve sürekli kılmaktır.

Firmamız iç ve dış hususlarının farkında olarak hareket etmek, PARS Kalite amaçlarına ve kalite hedefleri belirlemek ve bu hedefler doğrultusunda iş süreçlerini sürdürmek kalite politikası temel amaçları arasında yer almaktadır. Çevre mevzuatı, idari düzenlemeler ve sektörel yükümlülüklere uymak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, çevrenin korunmasına, kirliliğin önlenmesine özen göstermek ve çevreye pozitif değerler kazandırmak,

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uymak, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak, iş kazaları ile meslek hastalıklarını önleyerek bu alanda dünya standartlarının en üst seviyesine ulaşmak ve bunu sürdürülebilir kılmak,

İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlarının görüş ve önerilerini alarak İSG performansımızı üst seviyelere yükseltmek,

PARS Kalite olarak; Birlikte yürüttüğümüz “TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler”, ”TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar” standartları tam bir entegrasyon içinde yönetim sistemimizi oluşturmaktadır. ISO 9001, ISO 14000, ISO 45001 Her bir sistemin şartları ayrı ayrı yerine getirilirken müşterek olan konularda uygulanan sistem her bir sistemin gereğini de karşılamalıdır.  Bu gereklilik esas alınarak iyi bir meslekî ve teknik uygulama ile müşteriye hizmet verirken;

  • TS EN ISO/IEC 17024 kapsamında sunmakta olduğumuz belgelendirme faaliyetlerinde tüm adaylara adil davranacağız, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerinden asla ödün vermeyeceğiz.
  • TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında sunmakta olduğumuz muayene faaliyetlerinde bağımsızlık ve gizlilik ilkelerinden asla ödün vermeyeceğiz.

PARS Kalite’ nin; Müşteri memnuniyeti ile ilgili olarak, her türlü öneri,  şikâyet ve talebin kolayca iletebildiği mevcut sistemimizi daha da iyileştirmeye gayret edeceğiz. Bu sistem çerçevesinde uygun yöntemlerle topladığımız beklentiler gizlilik esasları içerisinde ele alacak; yasal şartlara, şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde adil bir şekilde değerlendirecek ve müşterilere geri bildirimde bulunacağız. Hizmet sunumumuzun her aşamasında kabul ettiğimiz sorumluluklarımızı müşteri memnuniyeti odaklı ele almaya özen göstereceğiz. Sektörel faaliyet alanlarımızda, başarılı bir şekilde mesleki ve teknik uygulama sunacak, çıtasını belirleyecek ve müşterilerimize kaliteli, güvenilir hizmet sunacak bir firma olacağız.

Tüm personelimize, idari ve teknik yetkinlik kazandırmak; kalite dokümanları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve kendi birimlerinde uygulamalarını sağlamak; iş etiği, tarafsızlık, gizlilik, iş güvenliği, müşteri ilişkileri vb. rehberlik konularında bilgilenmelerini sağlamak adına eğitimler vererek, altyapı ve çalışma ortamının huzur seviyesini, personelimizin ve firmanın teknik standardını sürekli yükseltmeye çalışacağız.

PARS Kalite olarak, müşterilerimiz ile hiçbir şekilde kredi, borç vb. isimler altında bir maddi çıkar ilişkisine girmeyeceğimizi veya bundan dolayı müşterinin meşru olmayan beklentilerini kesinlikle kabul etmeyeceğimizi taahhüt ederiz.

PARS Kalite; tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ile ilgili riskleri tanımlayacağız, bu riskleri periyodik olarak gözden geçirerek, önlemler alacağız, risk seviyesini en aza indirmek veya ortadan kaldırmaya yönelik sürekli çalışmalar yapacağız. Vereceğimiz tüm hizmetlerde, yasa ve mevzuatın tüm yükümlülüklerini yerine getireceğiz.